Lynn Margulis, amerikansk mikrobiolog og evolusjonsbiolog, professor ved Universitetet i Massachusetts, Amherst siden 1988. Margulis er særlig kjent som den fremste eksponenten for endosymbioseteorien, teorien om at cellene hos planter og dyr har oppstått ved symbiose mellom mer primitive encellede organismer. Denne teorien, fremmet av Margulis i boken Origin of Eukaryotic Cells (1970), var svært kontroversiell i mange år, men sentrale deler av den ble akseptert på 1980-tallet. Hun har mer generelt hevdet at symbiose er en viktigere prosess enn allment akseptert, og hun har bl.a. vært med å utvikle Gaiahypotesen (se Gaia).