Aigyptos' sønn; den eneste som ikke ble drept brudenatten av sin egen og brødrenes ektefeller, danaidene. Lynkevs kom senere til Argos og var stamfar til Herakles og Persevs.