Lyngsalpan landskapsvernområde

Artikkelstart

Lyngsalpan landskapsvernområde er et verneområde i Balsfjorden, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner i Troms og Finnmark fylke. Veneområdet ble opprettet 20. februar 2004, og området er på 961 km². Det ligger mellom Ullsfjorden i vest og Lyngen i øst, på den store Lyngenhalvøya.

Verneområdet har stor naturfaglig verdi som glasiologisk og kvartærgeologisk referanseområde. Det har et rikt og variert fugleliv. Alle de ni dagrovfuglartene i fylket hekker her, og alle åtte uglearter i fylket er observert. Det finnes både samiske, kvenske og norske kulturminner i området. Det høyeste fjellet i Troms, Jiehkkevárri (1834 moh.), ligger innenfor området.

Geologi

Geologien er spesiell ved at hele halvøya består av en sentral rygg med dominans av harde gabroide bergarter. Disse har motstått tidens tann og danner en langstrakt tinderad med brekapper, bratte sider, topper, botner og skarpe rygger. Det er dette alpine landskapet som har tiltrukket seg mange fjellklatrere fra inn og utland både vinter og sommer.

Floraen på de indre harde bergartene er relativt fattig, men langs fjordene er det kalkholdige bergarter og en mer artsrik flora.

Bruk og vern

Lyngsalpan er mye benyttet til friluftsliv og turisme og det er mange hytter langs de indre fjordstrøkene sammen med den tetteste bosetningene, så som de sjøsamiske. Nærmere 40 km langs ytre del av Lyngenfjorden er tilnærmet uberørt. Reindalen (Iddonjârga) og Lakselvdalen/ Lyngs-dalen (Làkko) er også brukt som sommerbeite for tamrein.

Lyngsalpan har en verneverdi som egentlig skulle hatt nasjonalparkstatus, men landskapsvernområde ble valgt på grunn av den store andelen privat grunn i området. Med landskapsvern kan nåværende næringsvirksomhet fortsette som før. Forsvarets bruk av et skytefelt i ytre del av Lyngstua har opphørt som følge av vernevedtaket.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg