Lygnstøylvatnet, vann i Ørsta kommune, Møre og Romsdal, 152 moh. Vannet ligger i Norangsdalen og ble 1908 demmet opp av raset fra Keipen (1220 moh.) på vestsiden av dalen. Fortsatt er restene av den bebyggelsen som kom under vann etter raset, synlige på bunnen av vannet.