Luzhou, by i Kina, Sichuan, ved Tou Jiangs (Touelvens) utløp i Chang Jiang, 240 km sørøst for provinshovedstaden Chengdu; 394 400 innb. (2002). Elvehavn og handelssenter; produksjon av gjødningsstoffer.