Luostejok kraftstasjon, vannkraftverk i Lakselva (1,7 MW) med Gákkajávri (101-97 moh.) som reguleringsmagasin.