Lunda, tidligere afrikansk rike i den sørlige delen av Kongo-bekkenet, kjent fra 1500-tallet. Den sentrale myndighet var samlet omkring en monark, Mwata Yamvo. Riket ble organisert omkring inntekter fra handel, selv om livsgrunnlaget for de fleste innbyggerne var jakt og jordbruk. Under den omfattende slavehandelen leverte Lundariket slaver fra innlandet til handelsfolk langs kysten. For å skaffe slaver, elfenben, salt og andre varer ble flere områder i innlandet underlagt Lunda som satellitt-kongedømmer på 1700-tallet. Lunda-rikets herskere klarte ikke å tilpasse seg den nye situasjonen da den portugisiske slavehandelen opphørte i 1845, og rikets organisering ble sterkt svekket. Lunda-folket finnes i dag i Angola, Zambia og Den demokratiske republikken Kongo, og teller flere hundre tusen mennesker.