Lundåsen er et boligområde i Trondheim som ligger ved Ringvålvegen, vest for Heimdal sentrum og nordvest for Kattem. Området hører til bydelen Heimdal. Bebyggelsen, hovedsakelig eneboliger, ble oppført fra midten av 1980-tallet til midten av 1990-tallet. Lundåsen har egen barnehage, men de fleste offentlige tjenestetilbudene for beboerne her finnes på Kattem og i Heimdal sentrum.