Lunar Roving Vehicle, også kalt Rover, amerikansk elektrisk drevet, firehjuls kjøretøy, brukt på Månen, første gang 31. juli – 2. aug. 1971 av Apollo 15-astronautene Scott og Irwin. Ferdig utfoldet var lengden 3,1 m, sporvidden 1,8 m, akselavstanden 2,3 m og høyden 1,1 m. Tomvekt på Månen: 35 kg (209 på Jorden). Operasjonsvekt med nyttelast (to astronauter, kommunikasjonssystemer, vitenskapelig utstyr, prøver m.m.) på Månen: 117 kg. Hjuldekkene var av pianotrådnetting. De elektriske motorene i hvert av hjulnavene hadde en ytelse på 186 W. Topphastighet: 16 km/h, men på Apollo 15-ferden lå største hastighet noe lavere. Maksimal operasjonstid var ca. 78 timer. Både fremre og bakre hjulpar kunne svinges ved hjelp av motorer, og med begge styresystemer i operasjon var minste svingradius litt over 3 m. Et navigasjonssystem indikerte kjøretøyets kurs, retning og avstand til månelandingsfartøyet samt total strekning kjørt. Kjøretøyet ble også benyttet på Apollo 16 og Apollo 17.