Lunar Orbiter, serie på fem amerikanske ubemannede romfartøyer, skutt opp 1966 og 1967, vekt 387–390 kg. Fra forholdsvis lave kretsløp rundt Månen tok de overflatebilder til hjelp ved valget av landingsområder for de første Apollo-ferdene. De samlet også data om mikrometeorider og stråling i Månens nærhet. Hver hadde ett kamera med vidvinkel- og ett med telefotolinse. Overføringen av et bilde tok ca. 40 min. I alt ble det overført 1950 bilder som dekket så å si hele overflaten. Nyttige opplysninger om uregelmessigheter i Månens gravitasjonsfelt ble skaffet ved nøyaktig registrering av variasjoner i romfartøyenes baner. Etter bruk ble de dirigert mot Månen og knust.