Luis Feito, spansk maler, utdannet i Madrid og Paris. Debuterte 1954 og har siden bodd i Paris. Han hørte til de ledende yngre spanske malere etter den annen verdenskrig. Han arbeider med et lyrisk-abstrakt maleri med vekt på bruken av selve materialet som uttrykksmiddel. Representert i Henie-Onstads samling, Høvikodden.