Luigi Tansillo, italiensk forfatter, en av 1500-tallets fineste lyrikere. Han skrev bl.a. kjærlighetssonetter, hyrdedikt, 24 burleske capitoli (smådikt i tersiner), et nokså slibrig poem med tittelen Il Vendemmiatore (1532) og, til bot for dette, det gudelig eposet Le lagrime di San Pietro, som han ikke rakk å fullføre, men som fikk stort ry.