Luigi Pulci, italiensk dikter; husdikter, venn og rådgiver for den 17 år yngre Lorenzo de' Medici i Firenze. Han skrev sanger, hyllingsdikt, parodiske og polemiske dikt, bl.a. mot Marsilio Ficino. Hans hovedverk Morgante (1483) henter sitt stoff fra middelalderens folkelige forteller- og sangtradisjon om ridderen Orlando (som er det italienske navnet på Roland) og Karl den store. Diktet har 28 sanger og er skrevet i en burlesk episk form. Språket parodierer den grove gatesjargongen så vel som adelens oppstyltede høytidelighet. Samtidig skapes en ironisk distanse til den tradisjonelle ridderdiktningen. Historiene om Roland ble senere gjenopptatt av to av den italienske renessansens betydeligste diktere, Boiardo og Ariosto.