Luigi Alamanni, italiensk dikter. Deltok i en sammensvergelse mot Medici-familien i Firenze i 1522 og flyktet til Frankrike. Hans hovedverk La coltivazione (1546) er et læredikt etter mønster av Vergils Georgica, og tragedien Antigone (1533) er en etterligning av Sofokles' skuespill med samme navn.