Med lufttrafikkhendelse menes en trafikkrelatert luftfartshendelse, som for eksempel en nærpassering, alvorlige vanskeligheter som oppstår fordi fartøysjefen eller lufttrafikktjenesten unnlater å følge gjeldende fremgangsmåte eller avviker fra gjeldene prosedyre, samt alvorlige vanskeligheter forårsaket av mangler eller feil ved bakkeinstallasjon eller hjelpemiddel.