LFTS, Rygge flystasjon, Råde og Rygge kommuner, Østfold, skole for opplæring av Luftforsvarets jagerflygere. Gir jagerflygere etterutdanning innen flytaktiske operasjoner.