Med luftfartshendelse menes et driftsavbrudd, en feil, eller annen uregelmessighet, som har eller kan ha påvirket flysikkerheten, og som ikke har medført en luftfartsulykke.