Ludwigshafen am Rhein, by i Tyskland, Rheinland-Pfalz, ved venstre Rhinbredd overfor Mannheim; 163 500 innb. (2007), danner sammen med Mannheim en større byregion. Elvehavn, jernbaneknutepunkt. Kjemikonsernet Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) , dessuten fremstilles legemidler, maskiner og glass.