Ludwig von Köchel, østerriksk jurist og musikkforsker. Særlig kjent for sitt verk Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts (1862), gjerne betegnet Köchel-Verzeichnis (KV), der han tidfestet og nummererte Mozarts komposisjoner.