Ludvig Wilhelm August, greve Douglas, svensk politiker, tyskfødt. 1890–1901 medlem av førstekammeret i Riksdagen. 1895–99 utenriksminister i Boströms regjering, tilhenger av en fast unionspolitikk overfor nordmennene, ville ikke medvirke til at unionsmerket ble fjernet fra Norges flagg, og gikk av. Under den første verdenskrig hørte han til de tysk-orienterte aktivister.