Ludvig Malthe, født i Skien, norsk jurist og kunstsamler. Hans kunstsamling ble i sin tid regnet som Norges største private, men høyst ujevn. Før sin død skjenket han bl.a. en rekke malerier til Nasjonalgalleriets malerisamling og i 1894 ca. 1200 tegninger til kobberstikksamlingen.