Ludvig Carl Christian Tido Holstein, lensgreve av Ledreborg, dansk politiker, folketingsmann 1870–90. Holstein var opprinnelig konservativ, men gikk 1875 inn i Det forenede Venstre, ble straks en av partiets ledende menn og var 1877–90 (med en kort avbrytelse) ordfører for finansutvalget. Som talsmann for den forfatningsmessige likevekt som 1866-grunnloven tilsiktet, mistet han etter hvert sin posisjon i Venstre. Statsminister august–oktober 1909.