Ludovico Viadana, italiensk komponist. Virket som kirkekapellmester i bl.a. Mantova og Fano. Komponerte messer, motetter, madrigaler, canzonetter, salmer m.m. Av særlig betydning er en samling såkalte kirkekonserter for 1–4 stemmer med orgel.