Ludovico Antonio Muratori, italiensk filolog og historiker, den fremste innen kretsen av lærde som også Scipione Maffei tilhørte. Muratori var prest og bestyrer for Det ambrosianske bibliotek i Milano, deretter bibliotekar og arkivar hos familien Este. Han skrev litterære, filosofiske, historiske og teologiske verker og stod for samlingen Rerum italicarum scriptores, 28 bind latinske og italienske krøniker, dikt, lover og brev fra årene 500–1500, et enormt dokumentarisk materiale. Han synes å basere historien på folket og dets liv, ikke på fyrstene og deres kriger. De estetiske doktriner er behandlet av Muratori i Riflessioni sul buon gusto (1703) og Della perfetta poesia (1703), hvor han søker å forene den franske teori om fornuften som skulle underlegge seg poesien, og den italienske tradisjon som gav poesien egenverdi som underholdning og næring for fantasien. Deler av hans samlede verker er utgitt i 48 bd. (1790–1810).