Ludolf Backhuysen, nederlandsk maler. Han var elev av van Everdingen. Backhuysen er best kjent for sine marinebilder, blant annet Amsterdams havn (1674). Han var dessuten Peter den stores tegnelærer.