Lucius Tarquinius Priscus (den gamle), ifølge tradisjonen Romas femte konge 616–578 f.Kr. Skal ha bygd Cloaca maxima, Jupitertempelet på Kapitol og andre byggverk.