Romas befrier fra kongedømmet. Navnet Brutus («fjolset») skal Lucius ha fått fordi han spilte tåpelig for å unngå å vekke mistanke hos sin onkel, kong Tarquinius Superbus, som drepte enhver han holdt for farlig. Brutus skal ha fordrevet kongen i 510. Overleveringen gjør ham til konsul i 509 og forteller at han lot sine sønner henrette for øynene på seg da de forsøkte å gjeninnsette kongen. Lucius Brutus selv skal ha falt i kamp mot tarquiniernes hær i 509. Hans eksistens er trukket i tvil.