Lucius Aelius Sejanus, romersk offiser, keiser Tiberius' yndling, sjef for pretorianergarden. Forberedte et kupp for å tilrive seg makten, men ble avslørt og henrettet.