Lucien Kroll, belgisk arkitekt. Ut fra et radikalt politisk ståsted arbeider han mot mekaniseringen av arkitekturen og for et mer variert og forutsigelig formspråk som også inkluderer elementer fra populærkulturen. Han ser byggingen som en sosial prosess og har, bl.a. med planleggingen av 120 boliger i Paris-forstaden Cergy-Poinoise (1978–83), utviklet beboermedvirkning til et viktig ledd i planleggingsprosessen. Det fremste uttrykket for hans antiautoritære holdning til arkitektur er studenthuset ved universitetet i Louvain, Belgia (1969–72).