Luciano Erba, italiensk lyriker, representerer en overgang fra en hermetisk diktform til en mer realistisk og anekdotisk lyrikk. De elegante og ironiske diktene i diktsamlingen Il male minore (1960) avbilder det moderne individs likegyldighet og uvitenhet. Av andre diktsamlinger kan nevnes Il prato più verde (1977), Il cerchio aperto (1983) og L'Ippopotamo (1989).