Luca Signorelli, eg. Luca d'Egidio di Ventura, kalt Luca da Cortona, italiensk maler. Elev av Piero della Francesca i Arezzo. Han besøkte Roma 1482–83, der han fullførte Peruginos fresker i Det sixtinske kapell. Signorelli beskjeftiget seg særlig med akt, som han gav en utpreget plastisk form, ofte med kompliserte forkortninger. I hans figurrike arbeider sporer man også interesse for lysvirkningen, mens koloritten gjerne er underordnet. Hovedverk er freskene i Orvietodomen (1499–1505), som skildrer Antikrists herredømme og fall, de dødes oppstandelse, de saliges kor og de fordømtes fall.