Loys Masson, mauritisk forfatter. Han bodde i Paris fra 1939, men forfatterskapet er sterkt preget av inntrykk fra Mauritius og fra landene rundt Stillehavet. Han behandlet særlig sosial urettferdighet, men flere av bøkene hans har en humoristisk form. Hovedpersonene er ofte barn; de er i stand til å overvinne sosiale skiller og rasefordommer. Blant hans romaner kan nevnes Les Tortues (1956), Le Notaire des noirs (1961) og Les Anges noirs du trône (1967). Masson skrev også lyrikk og skuespill.