Lower Kihansi Hydropower Project, kraftprosjekt i Kihansielven i sør-Tanzania. Prosjektet består av en 25 m høy betongdemning, reguleringsmagasin på 1,6 mill. m3, kraftstasjon og overføringslinjer. Anleggsarbeidet startet 1994 og anlegget åpnet i juli 2000. Kraftverket, som har en samlet maksimal ytelse på 180 MW og en årlig produksjon på nær 960 GWh, leverte ved starten en kraftmengde tilsvarende 40 % av Tanzanias samlede kraftproduksjon. Prosjektet er finansiert av Verdensbanken, Norad m.fl. Det norske firmaet Norplan var totalkonsulent for prosjektet mens det nasjonale kraftselskapet Tanesco eier og driver anlegget.