Lower Greensand, glaukonitt-holdig grønn sand som ble avsatt i nedre kritt-tiden (Apt) i Londonbassenget , England – geologi, og områdene omkring. Nord for Londonbassenget kalles den Woburn Sand.I Weald består Lower Greensand av fire avsetningssekvenser: Atherfield Clay, Folkestone Beds, Hythe beds og Sandgate Beds.