Louise Arbour, kanadisk jurist, professor ved Osgood Hall-universitetet i Toronto fra 1974. Arbour var høyesterettsdommer i Ontario 1987–90 og ved appellretten i Ontario 1990–96. 1996–99 sjefsanklager ved den internasjonale krigsforbryterdomstolen for Jugoslavia og Rwanda. Høyesterettsdommer i Canda 1999–2004. Louise Arbour var FNs høykommissær for menneskerettigheter 2004-08; hun søkte ikke renominasjon etter sin første periode.