Louisbourg, sted i Canada, Nova Scotia, på sørøstkysten av Cape Breton Island, inngår siden 1995 i Cape Breton regionkommune. Fiskehavn, fiskeforedlingsindustri. Noe utførsel av kull. Byen ble grunnlagt 1713, og ble sterkt befestet for å vokte inngangen til Gulf of St. Lawrence. Erobret av briter og amerikanere 1745 og 1758. Festningsruinene er nå nasjonalpark.