Louis Tocqué, fransk maler; elev av Hyacinthe Rigaud, senere påvirket av Jean Marc Nattier, som ble hans svoger og som han noen ganger samarbeidet med. Særlig hans mannsportretter viser god karakteriseringsevne og en realistisk oppfatning. I 1750-årene besøkte han København, der han bl.a. malte Frederik 5 og hans familie (Amalienborg).