Louis Pio, dansk sosialistfører; fra begynnelsen av 1870-årene en ivrig talsmann for sosialistiske ideer, bl.a. gjennom uketidsskriftet Socialisten (grunnlagt 1871). Blir regnet som grunnlegger av det danske sosialdemokratiske parti. Satt arrestert for sosialistisk propaganda 1873–75. Drog til USA 1877; reisen ble finansiert av det danske politi.