Louis Gerard De Geer, svensk politiker, jurist og forfatter. De Geer var en av de fremste talsmenn for avskaffelse av stenderriksdagen og innførelse av en ny representasjonsordning med en riksdag felles for alle stender og inndelt i to kamre. I 1865 fikk han gjennomført nyordningen. Svensk statsminister 1875–80. Etter 1880 fortsatte han som medlem av riksdagens første kammer å forsvare sine liberale og frihandelsvennlige oppfatninger. Av De Geers litterære produksjon er hans memoarer, Minnen (2 bd. 1892; ny utgave 1908), av betydelig litterær og historisk interesse. Fra 1862 var han medlem av Svenska akademien.