Louis De Geer, født i Liège, svensk industri- og finansmann. Drev 1615–27 en omfattende virksomhet som kjøpmann og bankier i Amsterdam, hvor han bl.a. skaffet Sverige våpen og lån. Han ble interessert i svensk bergverksdrift, kom 1627 til Sverige og ble straks svensk statsborger. Sammen med Willem de Besche har han æren for utviklingen av svensk jernindustri, særlig med midtpunkt i Finspång og Norrköping. Han fikk tilsynet med bergverksdriften og våpenfabrikkene, og ledelsen av kopper- og salthandelen. De Geer skaffet seg en stor formue, og var en av statens fremste långivere og formidlere av utenlandske lån. Adlet 1641.