Louis Bastin, født i Moskva, svensk grafiker av fransk-tysk slekt. Han er særlig kjent for sine farge-etsninger, gjerne interiører og gatescener, i en myk, raffinert impresjonistisk stil.