Louis Agassiz, sveitsisk-amerikansk naturforsker, 1832 professor i Neuchâtel, utvandret 1846 til USA. Mens han virket i Europa, utgav han betydelige verker over fossile pigghuder og fisker; men det er fremfor alt hans istidsteori som har gitt ham varig berømmelse, selv om den har undergått mange forandringer. I USA grunnla han det kjente Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Mass., foretok to større ekspedisjoner til Brasil og en omfattende dyphavsundersøkelse. Han var en av de mest kjente motstanderne av darwinismen.