Lothar Bolz, tysk politiker, jurist og journalist. Han ble 1933 fratatt sin advokatbevilling pga. antinazistisk virksomhet og gikk i eksil. Arbeidet som journalist og lærer, først i Polen og derpå i Sovjetunionen. Bolz vendte tilbake til Tyskland etter den annen verdenskrig og ble formann for det nasjonaldemokratiske parti i Øst-Tyskland 1948–72. Han var utenriksminister 1953–65 og en sentral skikkelse i bestrebelsene for å få DDR folkerettslig anerkjent.