Los Millares, forhistorisk by som ligger 20 km nordvest for Almería i Spanias sørøstlige hjørne. Byen er fra sen-neolittisk tid og kobberalder (2000 f.Kr.), og har dekket et område på ca. 5 ha. Den har vært omgitt av tykke murer, mens fire fort har ligget utenfor bymurene. I området omkring byen er det påvist ca. 80 ganggraver. Flere av disse inneholdt rikt gravgods med bl.a. redskaper av kobber, malt keramikk og gjenstander laget av afrikansk elfenben.