Lorenzo Hammarsköld, svensk forfatter og kritiker, bibliotekar og riksdagsmann, var leder av Stockholmsfraksjonen av den romantiske bevegelsen i Sverige, men samtidig sterkt påvirket av Goethes nyhumanisme. Hans skjønnlitterære produksjon er mindre viktig enn hans innsats som kritiker i tidsskriftene Polyfem, Phosphoros, Svensk Litteratur-Tidning og hans eget Lyceum (1810–11). Hammarskölds voldsomme polemikk førte i 1820-årene til et oppgjør med den mer tilbakeholdne og forsiktige Uppsalagrenen av romantikken.