Lorens Pasch, elev av sin far Lorens Pasch den eldre, av Carl Gustaf Pilo i København fra 1752 og i Paris (fra 1757) av blant andre François Boucher og Alexander Roslin. Sammen med Per Krafft den eldre var han den ledende gustavianske portrettmaler, blant annet med en rekke bilder av kongefamilien. På Ulefos henger hans portrett av Nicolai B. Aall (1763).