Lorens Pasch, bror av Johan Pasch. Han var elev blant annet av David von Krafft og bidrog til å føre fransk rokokko inn i svensk portrettkunst.