Longum, tettsted i Arendal kommune, Aust-Agder, ligger ved nordenden av Longumvannet, rundt fem kilometer nord for bysenteret; 261 innbyggere (2018). Boligområde. Ved E18 lenger sør ligger næringsområdet Longum Park.