Lomsdalen, dal i Brønnøy kommune, gjennomløpes av Lomsdalselva som har sine kilder i fjellområdet på vannskillet mot Vefsna og dens bielever i øst og munner ut Storbørja, en østgående arm av Velfjorden. Lomsdalen og fjelltraktene omkring inngår i Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strompdalen naturreservat. Lomsdalen er ubebodd, og elva er uberørt av kraftutbygging. Dalen har opptil 9000 år gamle kulturminner og tufter av gamle gårder.