Loing, elv i Frankrike, munner ut i Seine ca. 65 km sørøst for Paris, 166 km lang. Kanalisert med forbindelser til Loire.